+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

27. srpnja 2018. godine.

01.

02

1.      Tajnik Ministarstva.

2.      Pomoćnik ministra u Sektoru administracije

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

18. 9. 2018. godine – utorak

Vrijeme polaganja

Pozicija 1.   10,00 sati

Pozicija 2.   12,00 sati

Datum objave na web-u

5. 9. 2018. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Tajnik Ministarstva.

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" br: 2/98 i 48/99);

2.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

3.

-          Zakon o unutarnjim poslovima ("Narodne novine ŽZH", br: 12/03, 1/04, 16/08 i 14/16)

4.

-          Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 09/06)

 

 

Pozicija/radno mjesto: Pomoćnik ministra u Sektoru administracije

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" br: 2/98 i 48/99);

2.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

3.

-          Zakon o unutarnjim poslovima ("Narodne novine ŽZH", br: 12/03, 1/04, 16/08 i 14/16)

4.

-          Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 09/06)

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.