+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Ured za zakonodavstvo
Ured za zakonodavstvo

Ured za zakonodavstvo


Mario Damjanović

ravnatelj 

Adresa:
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 705 696
Fax: +387 39 705 696
E-mail: uredzazakonodavstvo.zzh@gmail.com

Nadležnost Ureda:
Ured za zakonodavstvo daje Vladi Županije Zapadnohercegovačke, sa stajališta usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom,

* stručna pravna mišljenja o prednacrtima, nacrtima odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Županije Zapadnphercegovačke i Vlada, te o prijedlozima propisa koje donose županijski ministri i dužnosnici koji upravljaju drugim tijelima županijske uprave;
* osigurava metodološko jedinstvo u izradi županijskih zakona, drugih propisa i općih akata;
* pruža stručnu pomoć županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave u izradi zakona i drugih propisa koje donosi Skupština, predsjednik Vlade i Vlada;
* proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima;
* obavlja i druge poslove koje mu, u svezi s njegovim djelokrugom, povjeri Vlada.

Županijska tijela uprave, koja u okviru svoje nadležnosti pripremaju zakonske i druge propise, obvezni su Uredu za zakonodavstvo dostaviti na mišljenje sljedeće propise:

* prednacrt i nacrt zakona,
* opće akte koje donosi predsjednik Vlade,
* prijedloge propisa koje donosi Vlada Županije Zapadnohercegovačke (uredbe, odluke ili druge opće akte),
* prijedloge provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovoditelji županijskih tijela uprave.

Ured za zakonodavstvo daje stručno pravno mišljenje koje obuhvaća sljedeća pitanja:

* za zakone – ustavni osnov za donošenje zakona;
* za podzakonske propise (uredbe, odluke, pravilnike i druge opće akte) – zakonski osnov za donošenje tih propisa;
* vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se određena materija uredi županijskim zakonom odnosno podzakonskim propisom;
* sadrži li zakon rješenja koja su suprotna Ustavu ili koja nisu u skladu s Ustavom i pravnim sustavom, a posebno s rješenjima sistematskih zakona iz odgovarajuće upravne oblasti;
* da li je zakon, odnosno podzakonski propis, izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi županijskih zakona, odnosno podzakonskih propisa;
* da li obrazloženje zakona odnosno podzakonskog propisa sadrži sva pitanja koja se u obrazloženju moraju obraditi u skladu s Poslovnikom o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.