+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA - Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA - Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA - Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

Naziv tijela

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

14. lipnja 2018. godine.

 

01.

– Stručni suradnik za organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

22. 8. 2018. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

10. 8. 2018. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

R.b.

Popis Zakona:

1.

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 64/09),

2.

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10)

3.

Zakon o rudarstvu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 2/99 i 7/14).

 

 

Popis ostalih propisa:

1.

Uredbu o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara  ("Sl. novine F BiH", broj: 8/11),

 

2.

Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara ("Sl. novine F BiH", broj: 8/11),

 

3.

Pravilnik o odabiru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet s jamstvenim rokom i servisnim rokom ("Sl. novine F BiH", broj: 46/11),

 

4.

Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. novine F BiH", broj: 87/11).

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.