+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 38. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 38. sjednice Vlade
Objavljeno: 21.5.2024. 14:10:00 Autor: administrator
U utorak 21. svibnja 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 38. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Donesene Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2025. – 2027. godine
Vlada je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2025. – 2027. godine. Radi se o dokumentu zasnovanom na strateškim planovima proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje, kao i definiranju okvira za planove proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Smjernice predstavljaju osnovu za izradu srednjoročnih i godišnjih planova i imaju za cilj projekciju prihoda i rashoda za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna, što je temelj za izradu Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2025. godinu. Također, cilj Smjernica je osiguranje realnog, sveobuhvatnog i konsolidiranog okvira planiranja rashoda, čime se postiže funkcionalna povezanost provođenja sveukupnih aktivnosti u koncipiranju uravnoteženog okvira prihoda i rashoda za sve razine vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.


700.000,00 KM za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Također, Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu u iznosu od 700.000,00 KM. Proračunska sredstva za ovu namjenu raspodijelit će se prema Programu kako slijedi: za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 220.000,00 KM; za razvoj poduzetnika početnika u iznosu od 100.000,00 KM; za sufinanciranje troškova za kupnju strojeva u iznosu od 150.000,00 KM; za financijsku pomoć gospodarskim društvima u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke iz oblasti rudarstva u iznosu od 200.000,00 KM te za interventna sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.


Odluke donesene na sjednici Vlade
Vlada je donijela Odluku o zatvaranju računa za posebne namjene – posebni transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa riznice za uplatu predujma od Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske za projekt PESCAR, budući da je završetkom navedenog projekta prestala potreba za posebnim transakcijskim računom;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine ispred Županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o odobravanju isplate sredstava Hospiciju Javne ustanove Dom zdravlja Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu u iznosu od 150.000,00 KM. Razlog za donošenje ove Odluke je pružanje financijske potpore radu Hospicija koji pruža uslugu medicinske skrbi o osobama u terminalnim stadijima oboljenja, većinom onkološkim bolesnicima. Medicinsku skrb pružaju liječnici i medicinske sestre tijekom 24 sata, a Hospicij pruža usluge oboljelima s područja cijele Županije;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju v. d. ravnatelja Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje, koju je donio Nadzorni odbor Šumsko-gospodarskog društva ŽZH d. o. o. Posušje, a kojom se Ante Begić iz Posušja razrješava dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja navedenog Društva;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju v. d. ravnatelja Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje, koju je donio Nadzorni odbor Šumsko-gospodarskog društva ŽZH d. o. o. Posušje, a kojom se Ante Begić iz Posušja imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja navedenog Društva;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Šumsko-gospodarskog društva ŽZH d. o. o. Posušje za 2023. godinu;
Odluku o pokriću gubitka iskazanog po godišnjem obračunu Šumsko-gospodarskog društva ŽZH d. o. o. Posušje za 2023. godinu;
Odluku o davanju ovlasti Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za preuzimanje dionica poslovnog subjekta UKRASKAMEN d. d. Posušje.


Usvojeno Izvješće o radu
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvješće o radu Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2023. godinu.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.