+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 34. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 34. sjednice Vlade
Objavljeno: 11.4.2024. 15:01:00 Autor: administrator
U četvrtak 11. travnja 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 34. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.


Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila tekst Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Doma zdravlja Ljubuški koji je upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Uredbe donesene na sjednici Vlade

Vlada je donijela Uredbu o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ovom Uredbom su utvrđeni kriteriji izbora vježbenika u tijelima državne službe: završen stupanj visoke stručne spreme odnosno završen ciklus visokog obrazovanja; prosjek ocjena završenog studija, trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje i invalidnost. Uredbom se želi minimalizirati utjecaj intervjua prilikom provedbe prijema vježbenika u tijela državne službe, na način da se intervju ipak zadržava kao faza natječajnog postupka, ali se potencijalna maksimalna razlika u dodijeljenim bodovima smanjuje. S ciljem dodatnog vrednovanja izvrsnosti kandidata tijekom studiranja uvodi se još jedan kriteriji za bodovanje, a odnosi se na nagradu za uspjeh tijekom studiranja u vidu dodjele bodova za dekanovu i rektorovu nagradu.
Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine.

Odluke donesene na sjednici Vlade

Vlada je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi za 2024. godinu. Naputkom za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi za 2024. godinu propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi. Potpore su usmjerene za: model potpore proizvodnjama, model kapitalnih ulaganja i model ostalih vrsta potpora.
Također je Vlada donijela Odluku o dodijeli koncesije gospodarskom društvu GP Toming d.o.o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Ljubuški 5“ na lokaciji Zvirići, grad Ljubuški;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke Široki Brijeg putem javnog nadmetanja.

Usvojena izvješća tijela uprave ŽZH za 2023. godinu

Vlada je usvojila Izvješće o poslovanju Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2023. godini; Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.


Rješenja o razrješenju i imenovanju

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg, u sastavu: Miljenko Soldo, Jelena Mandić i Dražen Pinjuh i Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg u sastavu: Marijana Šimić, Miljenko Soldo i Drago Galić.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.