+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 22. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 22. sjednice Vlade
Objavljeno: 17.11.2023. 16:37:00 Autor: administrator
U petak 17. studenoga 2023. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Predraga Čovića, održana 22. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Usvojeno Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine. Riječ je o redovnom tromjesečnom izvješćivanju Vlade o izvršenju Proračuna od strane Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke.
Donesene odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i procjene financijskog plana za 2024. i 2025. godinu 

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i procjene financijskog plana za 2024. i 2025. godinu. Ukupni prihodi Javne ustanove Ceste ŽZH za 2023. godinu u iznosu od 4.060.000,00 KM Rebalansom se povećavaju na iznos od 4.385.000,00 KM, koliko iznose i ukupni rashodi i izdaci. Glavni razlog za ovo povećanje je dodjeljivanje namjenskog granta od strane Vlade Županije Zapadnohercegovačke u iznosu od 500.000,00 KM za radove na regionalnim cestama. Naime, ukupni prihodi temeljem redovnih prihoda od neizravnih poreza tj. iz cijene goriva realizirani su dosta manje od planiranog.
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju rebalansa Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Ovom Odlukom uređuje se struktura Rebalansa Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, način njegovog izvršavanja, upravljanje prihodima i rashodima, financijsko izvještavanje, ovlaštenja ravnatelja i Upravnog vijeća.
Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu Filsonići d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „T&M SUN“ na lokaciji Hrašljani, Grad Ljubuški,
Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu kroz parcelu označenu kao k. č. broj 6103/1 k. o. Konjsko Bare, Posušje,
Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu poradi postavljanja objekta bazne stanice mobilne telefonije na dijelu parcele označene kao k. č. broj 6103/1 k. o. Konjsko Bare, Posušje,
Odluku o davanju suglasnosti za jednostrani raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2935/1 k.o. Biograci i dijelu k. č. broj 255/1 k.o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg,
Odluku o davanju suglasnosti za jednostrani raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2994/1 k.o. Kočerin i dijelu k. č. broj 1341 k.o. Ljubotići, Široki Brijeg te 
Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijskog suda Široki Brijeg.

Usvojeno Godišnje izvješće o razvoju s Izvješćem o provedbi Strategije za 2022. godinu

Na današnjoj sjednici usvojeno je Godišnje izvješće o razvoju s Izvješćem o provedbi Strategije za 2022. godinu. Gospodarski i društveni razvoj Županije Zapadnohercegovačke u prethodnoj godini, kao i trendovi u odnosu na prethodne tri godine odnosno razdoblje od 2020. do 2022. godine, prikazani su u ovom Izvješću kroz praćenje odabranih pokazatelja i trendova koji se u pojedinim segmentima uspoređuju s Federacijom Bosne i Hercegovine i drugim županijama u FBiH.
Prema indeksu razvijenosti u FBiH, Županija Zapadnohercegovačka se treću godinu zaredom nalazi na drugom mjestu s indeksom razvijenosti 1,09. Prema podacima iz poslovne baze Dun&Bradstreet, u Županiji Zapadnohercegovačkoj je za 2022. godinu završne račune predalo 1.311 poslovnih subjekata, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja porast za 56 poslovnih subjekata, odnosno porast za 4,9 %. Pregled financijskog poslovanja ovih subjekata u 2022. godini u odnosu na prethodnu pokazuje povećanje prihoda za 23,50 %, povećanje neto dobiti za 47 te povećanje broja zaposlenih za 4,9%. U 2022. godini najviše je poslovnih prihoda ostvareno u trgovini na veliko i malo, 46,55% od ukupno ostvarenih prihoda. Slijedi prerađivačka industrija sa 40,94% od ukupno ostvarenih prihoda i građevinarstvo sa 3,91% od ukupno ostvarenih prihoda. U Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2022. godini ostvareno je 23,2 milijuna KM prihoda od poreza na dohodak. U analizi poreznih prihoda u posljednje tri godine vidljivo je da se u 2022. godini bilježi rast poreznih prihoda, i to za 18% u odnosu na 2021. godinu. Iznos po glavi stanovnika bilježio je pozitivan trend, tako je u 2022. godini ostvareno povećanje za 40,6% u odnosu na 2021. godinu. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u strukturi gospodarstva dominiraju pravne osobe kojih u ukupnom broju poslovnih subjekata ima 3.577, dok obrta ima 2.277.

Gradu Ljubuškom 270.000,00 KM za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i gradskih ulica

Vlada je odobrila financijsku pomoć u provedbi kapitalnih projekata u Gradu Ljubuškom u iznosu od 270.000,00 KM u svrhu sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i gradskih ulica.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.