+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Upravi za geodetske i imovinskopravne poslove
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Upravi za geodetske i imovinskopravne poslove

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Upravi za geodetske i imovinskopravne poslove

Naziv tijela

Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

26. rujna 2023. godine

 

Pomoćnik ravnatelja za imovinsko-pravne, opće, zajedničke i računovodstvene poslove

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

Vrijeme polaganja

16. 11. 2023. godine

 

10,00 sati

 

Datum objave na web-u

08. 11. 2023. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanjarezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature natemeljukoijhće se sastavljatipitanja za pismeni dio stručnogispita:

Pozicija/radno mjesto:Pomoćnik ravnatelja za imovinsko-pravne, opće, zajedničke i računovodstvene poslove

 

R.b.

Naziv zakona

1.

 Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji  Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“,broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

2.

Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/21 – pročišćeni tekst)

3.

Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 9/06 i 6/20)

4.

Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22)

5.

Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/21)

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.