+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Naziv tijela

Jedinstveno gradsko tijelo uprave Grada Ljubuškog

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

22. rujna 2023. godine

 

-          Pomoćnik gradonačelnika za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove – Pomoćnik gradonačelnika

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

Vrijeme polaganja

13. 11. 2023. godine

 

10,00 sati

 

Datum objave na web-u

03. 11. 2023. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Pomoćnik gradonačelnika za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove – Pomoćnik gradonačelnika

 

R.b.

Naziv zakona

1.

Zakon o upravnom postupku FBiH (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 2/98 i 48/99),

2.

-Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

3.

- Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH (“Službene novine Federacije BiH broj 54/19),

4.

- Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH (Sl. novine FBiH“ br: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17 i 19/22),

5.

-Zakon o matičnim knjigama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 37/12 i 80/14),

6.

-Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 43/01),

7.

-Zakon o arhivskoj građi ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 18/99),

8.

-Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 10/98),

9.

 Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 7/98),

10

- Zakon o športu ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 19/09),

11

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ŽZH (Narodne novine ŽZH br: 20/17).

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.