+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega

Naziv tijela

Jedinstveno gradsko tijelo uprave Grada Širokog Brijega

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

20. srpnja 2023. godine

Pozicija 1.

Pozicija 2.

- Stručni savjetnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- Stručni savjetnik za javne nabave i ugovaranje

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

07. 9. 2023. godine

Vrijeme polaganja

Pozicija 1.     10,00 sati

Pozicija 2.   12,00 sati

Datum objave na web-u

29. 8. 2023. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni savjetnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

R.b.

Naziv zakona

1.

-Zakon o građenju („Narodne novine Županije Zapadno-hercegovačke“, broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11),

2.

-Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Županije Zapadno-hercegovačke“, broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11),

3.

-Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Narodne novine Županije Zapadno-hercegovačke“, broj: 2/06

 

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni savjetnik za javne nabave i ugovaranje

R.b.

Naziv zakona

1.

-Zakon o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22);

2.

-Naputak za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14, 20/15);

3.

-Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15);

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.