+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18, 25/21 i 28/21), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime  Jedinstvenog gradskog tijela uprave grada Širokog Brijega objavljuje

  

 JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

 • Studij pedagogija (2 vježbenika )
 • Studij prehrambena tehnologija (1 vježbenik)
 • Studij kemija – smjer analitička kemija i biokemija (1 vježbenik)
 • Studij edukacijska rehabilitacija (1 vježbenik)
 • Predškolski odgoj (1 vježbenik)
 • Studij prava (2 vježbenika)
 • Studij ekonomije (2 vježbenika)    

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene u članku 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2023. godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega broj: 03-293/23 od 28. srpnja 2023. godine

 • bez radnog iskustva u struci za koju se školovala;
 • da ima prebivalište na području grada Širokog Brijega
 • prijavljena je na evidenciji Službe za zapošljavanje prije dana podnošenja prijave Grada na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno prije 27. ožujka 2023. godine;
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, odgovarajuće struke iz članka 4. navedene Odluke kako slijedi:
 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij pedagogije,
 2. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij prehrambene tehnologije,
 3. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij kemije- smjer analitička kemija i biokemija,
 4. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij edukacijske rehabilitacije,
 5. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij predškolskog odgoja,
 6. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij prava,
 7. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij
 • nema navršenih 30 godina do dana objave Javnog poziva, odnosno do 27. ožujka 2023. godine.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih  u članku 7. navedene Odluke i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/18, 25/21 i 28/21). 

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od dvanaest mjeseci.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Dokaz o prebivalištu na području grada Širokog Brijega,
 3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije dana objave Javnog poziva, odnosno prije 27. ožujka 2023. godine,
 4. Dokaz o prosjeku ocjena završenog studija,
 5. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
 6. Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Napomena:

Ukoliko se kandidat prijavljuje na javni natječaj sa završenim prvim ciklusom studiranja potrebno je uz prijavu dostaviti dokaz o prosjeku ocjena o završenom prvom ciklusu (dodiplomskom studiju), a ukoliko se prijavljuju sa završenim diplomskim studijem trebaju dostaviti dokaz o prosjeku ocjena završenog dodiplomskog i diplomskog studija.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“

 OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.