+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Najava 7. sjednice Vlade
Najava 7. sjednice Vlade
Objavljeno: 18.5.2023. 8:15:00 Autor: administrator
U petak 19. svibnja 2023. godine održat će se 7. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U petak 19. svibnja 2023. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 7. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.


Dnevni red:


1. Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L-42 „Studena Vrila“ eksploatacijsko polje „Studena Vrila – Zagorje“ Posušje
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za Sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1703/1 k. o. Privalj, Široki Brijeg
4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava Hospiciju Doma zdravlja Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci - nabava udžbenika“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Županijskog suda Široki Brijeg putem javnog nadmetanja
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu
10. Izvješće o radu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu
11. Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine
12. Izvješće o radu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za 2022. godinu
13. Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu
14. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć za 2022. godinu
15. Izvješće o radu Županijskog arhiva Široki Brijeg za 2022. godinu
16. Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu
17. Izvješće o radu J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje za 2022. godinu
18. Tekuća pitanja.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.