+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Naziv tijela

Jedinstveno gradsko tijelo uprave Grada Ljubuškog

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

23. prosinca 2022. godine.

 

 

Pozicija

07. 2. 2023. godine

 1. Gradski inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste

2. Stručni suradnik za upravno-pravne poslove u oblasti imovinsko-pravnih i katastarskih poslova

 

08. 2. 2023. godine

1. Stručni suradnik arhivar

2 Stručni suradnik za radne odnose

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

Vrijeme polaganja

07. 2. 2023. godine

Pozicija 1.             10,00 sati

Pozicija 2.              12,00 sati

Datum polaganja

Vrijeme polaganja

08. 2. 2023. godine

Pozicija 1.               10,00 sati

Pozicija 2.                12,00 sati

Datum objave na web-u

30. 1. 2023. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Gradski inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste

 

R.b.

Naziv zakona

1.

Zakon o upravnom postupku FBiH (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 2/98 i 48/99),

2.

-Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

3.

-Zakon o inspekcijama ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 4/09),

4.

-Zakon o komunalnom gospodarstvu ŽZH (Pročišćeni tekst) (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'' broj. 9/13),

5.

-Zakon o vodama Županije Zapadnohercegovačke (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 12/15),

6.

-Zakon o zaštiti okoliša ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 8/13),

7.

-Zakon o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine  (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 12/10, 16/10 i 66/13),

8.

- Zakon o javnim cestama Županije (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 3/12 i 20/19),

9.

-Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 17/14, 17/15 i 10/17),

10.

-Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 1/21), te drugi zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u vršenju poslova radnog mjesta.

 

Pozicija/radno mjesto: - Stručni suradnik za upravno-pravne poslove u oblasti imovinsko-pravnih i katastarskih poslova

R.b.

Naziv zakona

1.

-Zakon o upravnom postupku FBiH (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 2/98 i 48/99),

2.

-Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

3.

-Zakon o stvarnim pravima FBiH (''Službene novine FBiH'', broj: 66/13 i 100/13),

4.

-Zakon o premjeru i katastru zemljišta SR BiH ("Službeni list SR BiH", br. 22/1984, 12/1987, 26/1990 i 36/1990, "Sl. list RBiH", br.4/1993 i "Sl. novine FBiH", br. 58/2002), 

5.

-Zakon o građevinskom zemljištu FBiH (''Službene novine FBiH'', broj: 25/03, 16/04 i 67/05),

6.

-Zakon o katastru komunalnih uređaja SR BiH (“Službeni list SRBiH”,broj: 21/77, 6/88, 36/90, 4/93, 13/97),

7.

- Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 1/21),

8.

-Etički kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj  (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 11/09), te drugi zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u vršenju poslova radnog mjesta

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik arhivar

R.b.

Naziv zakona

1.

- Zakon o upravnom postupku FBiH (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 2/98 i 48/99),

2.

-Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

3.

-Zakon o arhivskoj građi ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 18/99),

4.

-Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 1/21),

5.

-Etički kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj  (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 11/09), te drugi zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u vršenju poslova radnog mjesta.

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za radne odnose

R.b.

Naziv zakona

1.

- Zakon o upravnom postupku FBiH (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 2/98 i 48/99),

2.

-Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

3.

-Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Pročišćeni tekst) (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 6/21),

4.

-Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 9/06 i 6/20),

5.

-Zakon o radu ŽZH (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 11/17),

6.

- Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH, br: 45/10, 111/12 i 20/17),

7.

-Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 17/13 i 29/20),

8.

-Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 11/09 i 5/10),

9.

-Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 1/21), te drugi zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u vršenju poslova radnog mjesta.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.