+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 129. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 129. sjednice Vlade
Objavljeno: 17.6.2022. 15:37:00 Autor: administrator
U Širokom Brijegu održana 129. sjednica Vlade.

U petak 17. lipnja 2022. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 129. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.


Nakon usvajanja dopunjenog Dnevnog reda, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Navedenim izmjenama Zakona propisuje se između ostaloga da se, ukoliko ne postoje objektivne mogućnosti pravovremene izrade nove šumsko-gospodarske osnove, državnim i privatnim šumama može gospodariti najduže pet godina umjesto dosadašnje četiri na temelju godišnjeg plana gospodarenja kojeg, uz sva pribavljena potrebna mišljenja, donosi ministar gospodarstva.


Vlada je utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je također upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Razlog za donošenje ovoga Zakona je otklanjanje poteškoća s kojima se susreću potencijalni utemeljitelji zdravstvenih ustanova, kao i doprinos poboljšanju organizacije zdravstvenih službi u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.


Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila tekst Izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, te ih uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.


Vlada je razmotrila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine, te ga uputila Skupštini Županije Zapadnohercegovačke na usvajanje.


Također, Vlada je donijela Odluku o privremenoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja. „Privremena“ lista lijekova nosi isti naziv, obzirom kako je na Federalnoj listi lijekova („Službene novine FBiH“, broj: 106/21) došlo do određenih korekcija cijena koje je, sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno uskladiti. Budući da je određenim lijekovima prestalo važiti Rješenje o stavljanju u promet gotovog lijeka, izdanog od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, došlo je do potrebe apliciranja novih paralelnih generičkih naziva lijekova, sukladno potrebama osiguranika.


Vlada je donijela i Odluku o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci – nabava udžbenika“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, kojom se utvrđuje da će se sredstva u iznosu od 116.401,00 KM koristiti za nabavu radnih materijala za učenike 1. razreda te nedostajućih udžbenika za učenike od 2. do 9. razreda osnovne škole na području Županije Zapadnohercegovačke.


Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom u sastavu: Vesna Banožić Zeljko, Ivan Lasić, Ivana Zlopaša, Drago Tomić, Elvis Šoše i Karolina Dodig, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za oduzimanje nezakonito stečene imovine u sastavu: Marko Galić, Ivan Lasić, Ivana Zlopaša, Ivana Hrkać, Marko Zelenika i Karolina Dodig.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.