+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH

Naziv tijela

 Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

17. travnja 2021. godine.

Pozicija 1.

 

Pozicija 2.

 

Pozicija 3.

 

Pozicija 4.

1.        Stručni suradnik za normativne poslove, upravno rješavanje u Sektoru za pravne, opće i računovodstvene poslove -2 izvršitelja

2.        Stručni suradnik za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u Sektoru za obrazovanje i znanost -1 izvršitelj

3.        Stručni suradnik za prometnu edukaciju u Sektoru za prometnu edukaciju – 1 izvršitelj 

 

4.        Stručni suradnik za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu -1 izvršitelj

 

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

23. 06. 2021. godine

 

Vrijeme polaganja

Pozicija 1.

10,00 sati

Datum polaganja

24. 06. 2021. godine

Vrijeme polaganja

Pozicija 2.

10,00 sati

Pozicija 3.

12,00 sati

Pozicija 4.

14,00 sati

Datum objave na web-u

15. 06. 2021. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita

 

  1. Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za normativne poslove, upravno rješavanje u Sektoru za pravne, opće i računovodstvene poslove -2 izvršitelja

 

R.b.

Zakonski propisi

1.

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98),

2.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 20/17),

3.

 Zakon o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 20/17),

4.

Zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 22/13),

5.

Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 17/15),

6.

Zakon o visokom obrazovanju („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:10/09),

7.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/14),

8.

Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99),

9.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

10.

Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj - pročišćeni tekst („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/21),

11.

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u tijelima uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/11).

 

  1. Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u Sektoru za obrazovanje i znanost -1 izvršitelj

 

R.b.

Zakonski propisi

1.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 20/17),

2.

 Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 17/15),

3.

 Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99),

4.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/18),

5.

Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/09),

6.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/06).

 

  1. Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za prometnu edukaciju u Sektoru za prometnu edukaciju – 1 izvršitelj 

 

R.b.

Zakonski propisi

1.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 17/14, 17/15 i 10/17),

2.

Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99),

3.

Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (''Službeni glasnik BiH'', broj: 46/12),

4.

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila (''Službeni glasnik BiH'', broj: 46/12, 12/18, 74/18 i 16/21),

5.

Pravilnik o uvjetima i načinu za dobivanje licence(''Službeni glasnik BiH'', broj: 17/07, 41/07 i 13/13).

 

  1. Pozicija/radno mjesto: – Stručni suradnik za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu -1 izvršitelj

 

R.b.

Zakonski propisi

1.

Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-povijesne i prirodne baštine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/99)

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.