+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH

Naziv tijela

 Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

17. travnja 2021. godine.

01.

1. Tajnik Ministarstva

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

08. 06. 2021. godine

Vrijeme polaganja

1.      10,00 sati

Datum objave na web-u

28. 05. 2021. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita

Pozicija/radno mjesto: – Tajnik Ministarstva

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

2.

-          Zakon o namještenicimau tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 14/13 i 6/20);

3.

-          Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 17/18),

4.

-          Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 20/17),

5.

-          Zakon o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 20/17), Zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 22/13),

6.

-          Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/15),

7.

-          Zakon o visokom obrazovanju („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:10/09),

8.

-          Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/14),

9.

-          Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj:2/98 i 48/99)

10.

-          Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u tijelima uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11),

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.