+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 58. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 58. sjednice Vlade
Objavljeno: 18.6.2020. 15:34:00 Autor: administrator
U Širokom Brijegu održana 58. sjednica Vlade.

U četvrtak 18. lipnja 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 58. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava za 2018. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava za 2019. godinu; Odluku o ukidanju mjesečnih naknada za rad članovima upravnih vijeća domova zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj i članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za mjesec svibanj i lipanj 2020. godine; Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 810 k. o. Širića Brig, Posušje; Odluku o donošenju Programa javnih investicija Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2023. godina i Odluku o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci – nabava udžbenika“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.


Također, Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine; Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu; Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu te Plan i program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.


Razriješeno je privremeno Upravno vijeće Doma zdravlja Grude u sastavu: Jure Tomas, Lenka Šimić, Slavica Šimić, Ivana Čolak i Marija Vranješ.


Imenovano je Upravno vijeće Doma zdravlja Grude u sastavu: Stanislav Perić, Slavica Šimić, Jerko Brzica, Ivana Čolak i Vlado Šimunović.


Razriješeno je i privremeno Upravno vijeće Doma zdravlja Posušje u sastavu: Slaven Bašić, Zlatko Ramljak, Zdrava Bogut, Ivan Pavković i Dinka Soldo, nakon čega je imenovano Upravno vijeće Doma zdravlja Posušje u istom sastavu.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.