+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Najava 58. sjednice Vlade
Najava 58. sjednice Vlade
Objavljeno: 17.6.2020. 10:02:00 Autor: administrator
U četvrtak 18. lipnja 2020. godine, s početkom u 11,00 sati održat će se 58. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U četvrtak 18. lipnja 2020. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 58. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.


Dnevni red:


1. Izvod iz Zapisnika s 56. i 57. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava za 2018. godinu
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o ukidanju mjesečnih naknada za rad članovima upravnih vijeća domova zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj i članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za mjesec svibanj i lipanj 2020. godine
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na djelu k. č. broj 810 k.o. Širića Brig, Posušje
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih investicija Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2023. godina
7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci – nabava udžbenika“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu
8. Periodično Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine
9. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu
10. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu
11. Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu
12. Plan i program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu
13. Tekuća pitanja.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.