+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

14. svibnja 2020. godine.

1.

2.

-          Šef Odsjeka upravnih poslova sa sjedištem u Širokom Brijegu 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

-          Šef Odsjeka informatike, veze i telekomunikacija 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

 

25. lipnja 2020. godine

Vrijeme polaganja

Pozicija 1.    10,00 sati

Pozicija 2.    12,00 sati

Datum objave na web-u

16. lipnja 2020. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Šef Odsjeka upravnih poslova sa sjedištem u Širokom Brijegu 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o upravnom postupku ("Službene novine FBiH", br: 2/98 i 48/99);

2.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

3.

-          Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br:09/06 i 06/20);

4.

-          Pravilnik o registriranju vozila („Službeni glasnik BiH“, br. 69/09);

5.

-          Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH ("Službeni glasnik BiH“, br: 32/01, 16/02, 53/07. 56/08 i 18/12).

 

Pozicija/radno mjesto: Šef Odsjeka informatike, veze i telekomunikacija 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ZZH", broj: 09/06 i 06/20);

2.

-          Zakon o unutarnjim poslovima ("Narodne novine ŽZH", broj: 12/03, 1/04, 16/08, 14/16;

3.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

4.

-          Odluka o usvajanju politike upravljanja informacijskom sigurnošću u institucijama BiH 2017-2022 ( Službeni list BiH , broj 38/17).

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.