+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Zabrana kretanja od 18.00 do 05.00 sati
Zabrana kretanja od 18.00 do 05.00 sati
Objavljeno: 23.3.2020. 10:04:00 Autor: administrator
ZAPOVIJEDA se zabrana kretanja u vremenu od 18:00 do 05:00 sati.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 14-05-44-44-1/20
Grude, 21. ožujka 2020. godine

Na temelju čl. 108. i 134. st. (4), u vezi s čl. 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), čl. 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), čl. 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i čl. 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 6. izvanrednoj sjednici održanoj 21. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED


1. Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Županije Zapadnohercegovačke od 18:00 do 05:00 sati.
2. Iz točke 1. ove Zapovijedi izuzimaju se sve osobe koje su uključene u provođenje i nadzor nad provođenjem mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, te zaposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama.
3. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.
4. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. ožujka, te vrijedi do 31.03.2020. godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić


®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.