+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Zabrana kretanja za mlađe od 18 i starije od 65 godina
Zabrana kretanja za mlađe od 18 i starije od 65 godina
Objavljeno: 23.3.2020. 9:53:00 Autor: administrator
Županijski stožer civilne zaštite na telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donio je još jednu ZAPOVIJED.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 14-05-44-42-1/20
Grude, 20. ožujka 2020. godine

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 4. izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED


1. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijima od 65 godina na području Županije Zapadnohercegovačke, izuzev u slučajevima odlaska liječniku uz prethodnu suglasnost zdravstvene ustanove.
2. Za provođenje i nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.
3. Zadužuje se MUP Županije Zapadnohercegovačke da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.
4. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do 31.03.2020. godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić


®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.