+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Županijskom arhivu
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Županijskom arhivu

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Županijskom arhivu

Naziv tijela

Županijski arhiv

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

21. siječnja 2020. godine.

 

Stručni suradnik – arhivist

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

03. 03. 2020. godine – utorak

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

25. 02. 2020. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik – arhivist - 1 (jedan) izvršitelj

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o arhivskoj građi (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 18/99 i 9/06)

2.

-          Uredba o odabiru arhivske građe iz registraturskog materijala (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/01)

3.

-          Uredba o zaštiti arhivske građe izvan Županiskog arhiva (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/01)

4.

-          Uredba o načinu primopredaje arhivske građe (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/01)

5.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

6.

-          Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08 i 14/13)

7.

-          Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/09)

8.

-          Naputak o načinu obavljanja uredskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 14/09 i 16/14)

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.