+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

Naziv tijela

Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

14. siječnja 2020. godine.

 

- Stručni suradnik za zaštitu bilja i biljnu proizvodnju- 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

26. 02. 2020. godine – srijeda

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

18. 02. 2020. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za zaštitu bilja i biljnu proizvodnju- 1 (jedan) izvršitelj

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina (Službeni list SFRJ br. 74/89, Službeni list BiH br. 2/92 i Službeni list BiH br. 13/94, Službeni glasnik BiH br. 23/03)

2.

-          Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih bilja (Službeni glasnik BiH br. 03/05, Službene novine FBiH br. 55/01, Službene novine FBiH br. 31/14)

3.

-          Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskog hortikultumog bilja (Službene novine FBiH br. 71/05)

4.

-          Zakon o poljoprivredi (Službene novine FBiH br. 88/07, 04/10, 07/13)

5.

-          Zakon o mineralnim đubrivima (Službeni glasnik BiH br. 46/04, 76/11)

6.

-          Zakon o novčanoj potpori i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (Službene novine FBiH br.42/10, Narodne novine ŽZH br. 08/12, 20/13)

7.

-          Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBiH br. 52/09)

8.

-          Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji (Službene novine FBiH br.72/16)

9.

-          Zakon o poljoprivredno savjetodavnoj službi (Službene novine FBiH br. 66/13)

10.

-          Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (Službene novine FBiH br. 31/00)

11.

-          Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 49/04)

12.

-          Zakon o hrani (Službeni glasnik BiH br. 50/04) i ostali važeći propisi.

 

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.