+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 40. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 40. sjednice Vlade
Objavljeno: 29.1.2020. 15:18:00 Autor: administrator
U Širokom Brijegu održana 40. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U srijedu 29. siječnja 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 40. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 3418 k. o. Donji Crnač, Široki Brijeg; Odluku o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu; Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg te Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je usvojila Izvješće o korištenju financijski sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2019. godinu, kao i Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini, koje je podnio ravnatelj Uprave civilne zaštite Drago Martinović.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.