+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Najava 30. sjednice Vlade
Najava 30. sjednice Vlade
Objavljeno: 23.10.2019. 10:56:00 Autor: administrator
U četvrtak 24. listopada 2019. godine održat će se 30. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U četvrtak 24. listopada 2019. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 30. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 29. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju broja zamjenika županijskog pravobranitelja
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti iskazane po godišnjem obračunu „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d.o.o. Posušje za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L-68 „Mala Oluja“ eksploatacijsko polje „Mratnjača“ Posušje
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj
8. Prijedlog Odluke o korištenju službenih mobilnih telefona u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
9. Tekuća pitanja.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.