+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Općina Posušje
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Općina Posušje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Općina Posušje

Naziv tijela

Općina Posušje

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

27. travnja 2019. godine.1. Stručni suradnik za evidenciju i gospodarenje imovinom – 1 izvršitelj

2. stručni suradnik za računovodstvo  -1 izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

28. 06. 2019. godine – petak

Vrijeme polaganja

1.      10,00 sati

2.      12,00 sati

Datum objave na web-u

19. 06. 2019. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis tematskih oblasti i propisa na temelju kojih će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za evidenciju i gospodarenje imovinom

R.b.

Zakonski propisi

1.

 Zakon o upravnom postupku ( „Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99),

2.

 Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, br. 11/09)

3.

 Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

4.

 Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 10/98)

 

5.

 Uputstvo o vršenju popisa imovine i obveza proračunskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine na kraju proračunske godine broj: 01-St4-50-6438 /04 Sarajevo, 08.12.2004. godine

Pozicija/radno mjesto: stručni suradnik za računovodstvo

R.b.

Zakonski propisi

1.

 Zakon o Proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH broj: 102/13, 9/14,13/14, 8/15,91/15,102/15),

2.


 Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

3.

 Zakon o upravnom postupku ( „Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99),

4.

 Zakon o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH'", broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

 

5.

 Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“ broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18).

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.