banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Povjerenstvo za državnu službu Županije
Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 25 Siječanj 2013 07:34
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09 i 8/12), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovaćke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
1. ŽUPANIJSKI TURISTIČKO-UGOSTITELJSKI INSPEKTOR - 1 (jedan) izvršitelj
1. 01. Opis poslova:
- obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovi zakon, kojima se uređuje oblast i ugostiteljstva kod pravnih i fizičkih osoba koja se bave turističko-ugostiteljskom djelatnosti na području Zapadnohercegovačke županije, u skladu s ovlastima i nadležnostima propisanim zakonom,
- rješava po žalbama na rješenja koja u prvom stupnju donese organ općinske turističko-ugostiteljske inspekcije u provođenju županijskih propisa,
- obavlja i sve druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu, u cilju redovitog  nesmetanog funkcioniranja Uprave, odredi glavni inspektor i ravnatelj Uprave.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme – završen turistički, hotelijerski, ekonomski ili pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računaru.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
- sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
- dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
- potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
- dokaz o poznavanju rada na računaru i
- uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09 i 8/12).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09 i 8/12), izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.
 
Poništenje javnog natječaja - Općina Posušje
Petak, 11 Siječanj 2013 09:37
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
- V L A D A –
Povjerenstvo za državnu službu
Poništenje javnog natječaja- Općina Posušje
Na temelju  članka 27. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovčke“, broj: 16/08, 7/09 i 8/12), a na Zahtjev Općinskog načelnika Općine Posušje, Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke  objavljuje
PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
Poništava se Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Posušje, objavljen u dnevnim novinama „Večernji list“ i „Dnevni list“ 12. rujna 2012. godine za radno mjesto:
– Stručni suradnik za lokalni razvoj – 1 (jedan) izvršitelj
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.
 
Rezultati ispita općeg znanja održanog 8. 11. 2012.
Petak, 09 Studeni 2012 09:05
 
Spisak kanditata koji su dužni pristupiti polaganju ispita općeg znanja
Srijeda, 24 Listopad 2012 12:42
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 13 Rujan 2012 09:30
 
JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Posušje na neodređeno
Srijeda, 12 Rujan 2012 09:25
 
Rezultati ispita općeg znanja, održanog 5. 9. 2012.
Srijeda, 05 Rujan 2012 13:32
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Utorak, 28 Kolovoz 2012 11:39

 

 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Utorak, 21 Kolovoz 2012 12:41
 
JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški na određeno
Utorak, 24 Srpanj 2012 07:26
 
JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški
Utorak, 24 Srpanj 2012 07:25
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 20 Srpanj 2012 07:22
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave ŽZH
Petak, 20 Srpanj 2012 07:18
 
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Široki Brijeg
Ponedjeljak, 18 Lipanj 2012 07:16
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva ŽZH
Ponedjeljak, 18 Lipanj 2012 07:14
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Ponedjeljak, 11 Lipanj 2012 07:12
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 08 Lipanj 2012 07:09
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 08 Lipanj 2012 06:55
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 01 Lipanj 2012 06:53
 
Rezultati ispita općeg znanja održanog 25.5.2012.
Utorak, 29 Svibanj 2012 06:45
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Srijeda, 16 Svibanj 2012 06:43
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Utorak, 15 Svibanj 2012 06:39
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika s posebnim ovlastima u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Petak, 27 Travanj 2012 06:37
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Utorak, 17 Travanj 2012 06:33
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 13 Travanj 2012 07:43
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa
Petak, 13 Travanj 2012 07:40
 
Rezultati ispita općeg znanja, održanog 11. 4. 2012.
Petak, 13 Travanj 2012 06:30
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Utorak, 03 Travanj 2012 06:27
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Petak, 30 Ožujak 2012 14:19
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu Široki Brijeg
Petak, 30 Ožujak 2012 14:17
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu prost. uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH
Petak, 30 Ožujak 2012 14:15
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 30 Ožujak 2012 14:12
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 29 Ožujak 2012 14:10
 
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški
Subota, 03 Ožujak 2012 14:07
 
Poništenje javnog natječaja - Ministarstvo unutarnjih poslova
Srijeda, 29 Veljača 2012 14:05
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom tužiteljstvu ŽZH
Srijeda, 29 Veljača 2012 14:00
 
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški
Srijeda, 29 Veljača 2012 13:57
 
Poziv na intervju u postupku po Javnom natječaju za prijem vježbenika u ministarstvima i drugim tijelima uprave ŽZH
Četvrtak, 23 Veljača 2012 13:53
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave ŽZH
Četvrtak, 23 Veljača 2012 13:50
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom pravobraniteljstvu ŽZH
Četvrtak, 23 Veljača 2012 13:47
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 » > Kraj >>

Stranica 5 od 6