banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke
Utorak, 18 Srpanj 2017 07:33
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
- V L A D A -
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Vladi
Županije Zapadnohercegovačke
1. VJEŽBENIK – VSS – studij prava - 7 (sedam) izvršitelja
2. VJEŽBENIK – VSS – studij ekonomije - 6 (šest) izvršitelja
3. VJEŽBENIK– VSS – studij agronomije- 2 (dva) izvršitelja
4. VJEŽBENIK– VSS- studij prometa – 1 (jedan) izvršitelj
5. VJEŽBENIK– VSS- studij novinarstva-1 (jedan) izvršitelj
6. VJEŽBENIK– VSS- studij geografije- smjer turizam i zaštita okoliša- 1 (jedan) izvršitelj
7. VJEŽBENIK– VSS- studij sigurnosti- smjer sigurnosti - 1 (jedan) izvršitelj
8. VJEŽBENIK– VSS- studij građevinarstva-1 (jedan) izvršitelj
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- 1. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova  pravne struke,
- 2. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ekonomske struke,
- 3. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova agronomske struke,
- 4. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova prometne struke,
- 5. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranjakoji se vrednuje sa 180 ECTS bodova novinarske struke,
- 6. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova geografske struke – smjer turizam i zaštita okoliša,
- 7. VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvo ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke sigurnosti- smjer sigurnost,
- 8. - VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova građevinske struke
-
Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13),
Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na  razdoblje od 1 (jedne) godine.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),
3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija
4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
5. Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke“
NE OTVARATI
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.