grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Priopćenje za javnost sa 66. sjednice Vlade
Petak, 24 Ožujak 2017 09:31
zgrada_upanije
U četvrtak 23. ožujka 2017. godine u Širokom Brijegu je održana 66. sjednica  Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Na jučerašnjoj sjednici Vlada je primila k znanju Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć za 2016. godinu, te Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.
Vlada je također primila k znanju Program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, Plan i program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, te Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s financijskim planom za 2017. godinu.
Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku i Prijedlog Zakona o oružju i streljivu, te ih uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.
Vlada je donijela Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Navedene službe se angažiraju na obavljanju operativnih zadataka iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2016. godine; Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o korištenju službenih vozila; Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za šumarstvo“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima raspodjele sredstava za 2017. godinu; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2935/1 k. o. Biograci i dijelu k. č. broj 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg; zatim Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 37/1 k. o. Radišići Gornji, Ljubuški, te Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje Pere Bubala iz Širokog Brijega za zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.
Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti u sastavu: Branka Galić, Slobodan Bojka i Ivana Zlopaša; kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti u sastavu: Josipa Kordić, Ilija Boras i Ivana Zlopaša.
Pero Kožul iz Širokog Brijega razriješen je dužnosti člana Policijskog odbora Županije Zapadnohercegovačke, a za novog člana imenovan je Milenko Madunović iz Ljubuškog.
Vlada je donijela Zaključak o iznosu dnevnica za službena putovanja.