grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Najava 66. sjednice Vlade
Utorak, 21 Ožujak 2017 14:17
zgrada_vlade_zh
U četvrtak 23. ožujka 2017. godine, s početkom u 10.ᴼᴼ sati, održat će se 66. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.
Dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 64. i 65. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
3. Program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu
4. Izvješće o radu Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
5. Plan i program rada Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu
6. Izvješće o radu Javne uprave ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
7. Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
8. Plan i program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu
9. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
10. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu
11. Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
12. Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s financijskim planom za 2017. godinu
13. Izvješće o radu Županijskog Zavoda za pravnu pomoć Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
14. Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu
15. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku
16. Prijedlog Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2016. godine
18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju službenih vozila
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za šumarstvo“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke sa kriterijima raspodjele sredstava za 2017. godinu
20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 2935/1 k.o. Biograci i dijelu k.č. broj 255/1 k.o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 37/1 k.o. Radišići Gornji, Ljubuški
22. Prijedlog Rješenja o razrješenja Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti
24. Prijedlog Zaključka o iznosu dnevnica za službena putovanja
25. Tekuća pitanja.