grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Priopćenje za javnost sa 56. sjednice Vlade
Petak, 02 Prosinac 2016 11:39
zgrada_upanije
U četvrtak 1. prosinca 2016. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 56. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Odluku o izmjeni Odluke o Planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2016. godini; Odluku o izmjenama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu; Odluku o izuzimanju županijske (državne) imovine u poduzeću TIP p. o. Posušje iz procesa privatizacije za potrebe Općine Posušje; Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju dodjeli koncesije za zahvaćanje vode u komercijalne svrhe na lokaciji Vrpolje u općini Posušje; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 6149/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 6149/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, kojom se navedene dužnosti razrješava Mario Bušić iz Gruda; Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, kojom se na navedenu dužnost imenuje Mario Bušić iz Gruda; Odluku o davanju suglasnosti na razrješenje zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, kojom se navedene dužnosti razrješava Pero Bubalo iz Širokog Brijega te Odluku o davanju suglasnosti ministru obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za potpisivanje sporazuma o projektu stručno-pedagoške suradnje i korištenja usluga organizacijskih jedinica (fakulteta) Sveučilišta u Mostaru.
Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u sastavu: Dražen Vrdoljak, Vinko Topić, Jerko Mandurić, Ilija Boras i Nada Rotim; Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u sastavu: Dražen Vrdoljak, Mile Ivanković, Stanko Musa, Ivo Pavković i Jerko Mandurić; Rješenje o imenovanju osobe ovlaštene za obavljanje ovlasti i obveza na osnovi državnog kapitala u poduzeću TIP p. o. Posušje, kojim se za obavljanje navedenih poslova ovlašćuje Ante Begić iz Posušja; Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti komesara policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, kojim se navedene dužnosti razrješava Milenko Madunović iz Ljubuškog; Rješenje o oduzimanju čina generalnog inspektora policije, kojim se slijedom prethodnog Rješenja dosadašnjem komesaru policije oduzima navedeni čin; Rješenje o imenovanju komesara policije u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, kojim se za komesara policije imenuje Milan Galić iz Posušja, kao i slijedom prethodnog Rješenja, Rješenje o dodjeli čina generalnog inspektora policije, kojim se spomenuti čin dodjeljuje komesaru Milanu Galiću.