grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Priopćenje za javnost sa 44. sjednice Vlade
Petak, 01 Srpanj 2016 13:04
cosic
U petak 1. srpnja 2016. godine u Širokom Brijegu je održana 44. sjednica  Vlade
Županije Zapadnohercegovačke. Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima te ga
uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.
Vlada je donijela Odluku o prodaji predmeta u postupku male privatizacije; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za nabavku pokretnog defilibratora Domu zdravlja Posušje; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za popravak rendgen aparata u Domu zdravlja Široki Brijeg; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za nabavku respiratora u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar; Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2016. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 37/11 k. o. Radišići Donji, Ljubuški; Odluku o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“ ; Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu za tekuće prijenose za političke stranke, za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine; Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za prijem ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o osnovi Strategije prometa Županije Zapadnohercegovačke.
Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za prijem rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Drago Galić, Renata Kolobarić i Danijel Mucić; Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Policijskog odbora Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Borislav Leko, predsjednik i Damir Čutura, član; Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Policijskog odbora Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Damir Čutura, predsjednik i Pero Kožul, član; zatim Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg u sastavu: Dalibor Musa, Miranda Gilja, Tomislav Kraljević, Frano Musa i Dražen Bošnjak; te Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg u sastavu: Marko Ćavar, Daria Bilinovac; Božo Kovačić, Stanko Čolak i Marinko Jurilj.
Vlada je prihvatila Očitovanje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na Prednacrt Zakona o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji te ga uputila na postupanje Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.