grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Ured za zakonodavstvo


-

-
Adresa:
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 705 696
Fax: +387 39 705 696
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptNadležnost Ureda:

Ured za zakonodavstvo daje Vladi Županije Zapadnohercegovačke, sa stajališta usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom,


* stručna pravna mišljenja o prednacrtima, nacrtima odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Županije Zapadnphercegovačke i Vlada, te o prijedlozima propisa koje donose županijski ministri i dužnosnici koji upravljaju drugim tijelima županijske uprave;
* osigurava metodološko jedinstvo u izradi županijskih zakona, drugih propisa i općih akata;
* pruža stručnu pomoć županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave u izradi zakona i drugih propisa koje donosi Skupština, predsjednik Vlade i Vlada;
* proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima;
* obavlja i druge poslove koje mu, u svezi s njegovim djelokrugom, povjeri Vlada.

 

Županijska tijela uprave, koja u okviru svoje nadležnosti pripremaju zakonske i druge propise, obvezni su Uredu za zakonodavstvo dostaviti na mišljenje sljedeće propise:

 

* prednacrt i nacrt zakona,
* opće akte koje donosi predsjednik Vlade,
* prijedloge propisa koje donosi Vlada Županije Zapadnohercegovačke (uredbe, odluke ili druge opće akte),
* prijedloge provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovoditelji županijskih tijela uprave.

 

Ured za zakonodavstvo daje stručno pravno mišljenje koje obuhvaća sljedeća pitanja:

 

* za zakone – ustavni osnov za donošenje zakona;
* za podzakonske propise (uredbe, odluke, pravilnike i druge opće akte) – zakonski osnov za donošenje tih propisa;
* vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se određena materija uredi županijskim zakonom odnosno podzakonskim propisom;
* sadrži li zakon rješenja koja su suprotna Ustavu ili koja nisu u skladu s Ustavom i pravnim sustavom, a posebno s rješenjima sistematskih zakona iz odgovarajuće upravne oblasti;
* da li je zakon, odnosno podzakonski propis, izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi županijskih zakona, odnosno podzakonskih propisa;
* da li obrazloženje zakona odnosno podzakonskog propisa sadrži sva pitanja koja se u obrazloženju moraju obraditi u skladu s Poslovnikom o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke.