grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Stručna služba Vlade Županije Zapadnohercegovačke


Kristijan Zovko

tajnik Vlade

Adresa:
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 705 801
+387 39 705 658
+387 39 705 661
Fax: +387 39 705 800

Tajnik Vlade: Kristijan Zovko


Tajnik Vlade pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica Vlade, brine se o pravodobnom pripremanju i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih prava i dužnosti u svezi izvršenja zaključaka Vlade, osigurava pomoć i suradnju stručnih i drugih službi Vlade radnim tijelima Vlade, neposredno skrbi o pravovremenoj dostavi Skupštini nacrta i prijedloga zakona i drugih akata koje utvrdi Vlada, odgovara za zakonit i učinkovit rad Stručne službe Vlade kojom neposredno rukovodi, ima u odnosu na Stručnu službu Vlade položaj dužnosnika koji rukovodi radom županijskog ministarstva, županijske uprave ili upravne organizacije te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada i predsjednik.


Stručna služba Vlade obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje i organiziranje sjednica Vlade i njenih radnih tijela, pripremanje programa rada i zaključaka Vlade, davanje stručnih mišljenja Vladi i njenim radnim tijelima, pripremanje akata i materijala na zahtjev Vlade, osiguravanje dokumentacijskih materijala i podataka za rad Vlade i njenih radnih tijela, obavljanje tehničkih, administrativnih i drugih poslova Vlade i njenih radnih tijela i članova Vlade, te obavljanje i drugih poslova za potrebe Vlade i njenih radnih tijela. Poslovi i zadaci Stručne službe obavljaju se u sklopu dvije temeljne ustrojbene jedinice: Odjel za pripremanje i realiziranje sjednica Vlade i opće pravne poslove i Odjel za opće i zajedničke poslove.