+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

28. studenog 2020. godine.

Pozicija 1.

Pozicija 2.

 

Pozicija 3.

 

Pozicija 4.

1.      Šef Odsjeka za odnose s javnošću u Kabinetu ministra 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

2.      Stručni suradnik – samostalni glavni knjigovođa u Sektoru potpore 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

3.      Stručni suradnik za javne nabave u Sektoru potpore 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

4.      Stručni savjetnik za javne nabave (1 izvršitelj) i Stručni suradnik za javne nabave (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

25. 02. 2021. godine

26.02.2021. godine

Vrijeme polaganja

25. 02. 2021. godine

Pozicija 1. 10,00 sati

Pozicija 2. 12,00 sati

 

26.02.2021. godine

Pozicija 3. 10,00 sati

Pozicija 4. 12,00 sati

Datum objave na web-u

17. 02. 2021. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Šef Odsjeka za odnose s javnošću u Kabinetu ministra 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

R.b.

Zakonski propisi

1.

1. Zakon o upravnom postupku ("Službene novine F BiH", broj: 2/98 i 48/99)

2.

2. Zakon o unutarnjim poslovima ("Narodne novine ŽZH", broj: 12/03, 1/04, 16/08 i 14/16)

3.

3. Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 9/06 i 6/20)

 

4. Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

 

5. Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 – ispr.)

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik - samostalni glavni knjigovođa (1 izvršitelj)

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o riznici ("Sl. novine FBiH", broj: 26/16)

2.

-          Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 83/09)

3.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za javne nabave u Sektoru potpore 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14)

2.

-          Zakon o upravnom postupku („ Službene novine F BiH“ broj: 2/98 i 48/99)

3.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni savjetnik za javne nabave (1 izvršitelj)

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14)

2.

-          Zakon o upravnom postupku („ Službene novine F BiH“ broj: 2/98 i 48/99)

3.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.