+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Općina Posušje
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Općina Posušje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Općina Posušje

Naziv tijela

Općina Posušje

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

15. rujna2020. godine.

01.

02.

    1. stručni suradnik za gospodarstvo

 

   2. Stručni suradnik za geodetske poslove

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

15. 12. 2020. godine 

Vrijeme polaganja

Pozicija 1.  10,00 sati

Pozicija 2.  12,00 sati

Datum objave na web-u

01. 12. 2020. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za gospodarstvo

R.b.

Zakonski propisi

1.

Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99)

2.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

3.

Zakon o trgovini u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/16)

4.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/09, 12/11 i 10/17 )

 

5.

Zakon o gospodasrkim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 82/15)

 

6.

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine FBiH“, broj: 35/09 i 42/11)

 

7.

Zakon o zaštiti od buke Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 17/14)

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za geodetske poslove

R.b.

Zakonski propisi

1.

 Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99)

2.

 Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

3.

 Zakon o premijeru i katastru zemljišta („Službeni list SRBiH“, broj: 14/78, 12/87, 26/90 i „Službeni list RbiH“, broj: 4/93 i 13/94)

4.

 Zakon o komasaciji FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 57/16)

5.

 Zakon o katastru komunalnih uređaja („Službeni list SRBiH“, broj: 21/77, 6/88, 4/93 i 13/97)

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.