+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

27. prosinca 2019. godine.

01.

02.

03.

04.

- Stručni suradnik za pravne poslove u PP Grude – jedan izvršitelj.

- Stručni suradnik za pravne poslove u PP Ljubuški – jedan izvršitelj.

- Stručni suradnik za pravne poslove u PP Posušje – jedan izvršitelj.

- Stručni suradnik za pravne poslove u PP Široki Brijeg – jedan izvršitelj.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

18. 3. 2020. godine – srijeda

Vrijeme polaganja

Pozicija 1.   10,00 sati

Pozicija 2.   12,00 sati

Datum polaganja

19. 3. 2020. godine – četvrtak

Vrijeme polaganja

Pozicija 3.   10,00 sati

Pozicija 4.   12,00 sati

Datum objave na web-u

10. 3. 2020. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik obrade zahtjeva za obavljanje djelatnosti u Sektoru administracije – jedan izvršitelj.

R.b.

Zakonski propisi

1.

-          Zakon o upravnom postupku ("Službene novine FBiH", br: 2/98 i 48/99);

2.

-          Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 09/06)

3.

-          Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", br: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

4.

-          Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08 i 14/13);

5.

-          Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/09);

6.

-          Naputak o načinu obavljanja uredskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 14/09 i 16/14);

7.

-          Zakon o oružju i streljivu ("Narodne novine ŽZH", br: 5/17, 16/18 i 9/19)

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.