+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 115. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 115. sjednice Vlade
Objavljeno: 21.11.2018. 13:59:00 Autor: administrator
U Širokom Brijegu održana 115. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U srijedu 21. studenoga 2018. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 115. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, za razdoblje siječanj – rujan 2018. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu te Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 3968 k. o. Uzarići, Široki Brijeg.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.