+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu pravosuđa i uprave ŽZH – Stručni savjetnik za upravu u Odsjeku za upravu
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu pravosuđa i uprave ŽZH – Stručni savjetnik za upravu u Odsjeku za upravu

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu pravosuđa i uprave ŽZH – Stručni savjetnik za upravu u Odsjeku za upravu

Naziv tijela

Ministarstvu pravosuđa i uprave ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

8. rujna 2018. godine.

01.

1. Stručni savjetnik za upravu u Odsjeku za upravu

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

15. 10. 2018. godine 

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

2. 10. 2018. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koih će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni savjetnik za upravu u Odsjeku za upravu

R.b.

Zakonski propisi

1.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

2.

Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 9/06),

3.

Zakon o upravnom postupku ( „Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99),

4.

Zakon o pečatu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 14/13),

5.

Poslovnik o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/03)

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.