+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 112. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 112. sjednice Vlade
Objavljeno: 20.9.2018. 13:09:00 Autor: administrator
U Širokom Brijegu održana 112. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U četvrtak 20. rujna 2018. godine u Širokom Brijegu je održana 112. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke, na kojoj je Vlada utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te isti uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela sljedeće odluke: Odluku o nabavi – kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k. č. broj 1357/1 k. o. Ljubuški; Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu kroz parcelu k. č. broj 3924/1 k. o. Konjsko Bare, Posušje; Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu poradi postavljanja objekta bazne stanice mobilne telefonije na dijelu k. č. broj 3924/1 k. o. Konjsko Bare, Posušje; Odluku o pokretanju likvidacijskog postupka nad poduzećem TIP p. o. Posušje i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu.


Luka Vranješ, dipl. ing. Agronomije iz Ljubuškog, razriješen je i ponovo imenovan na dužnost ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke.


Također, Vlada je prihvatila Godišnji izvještaj o poslovanju gospodarskog društva „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.