+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Najava 110. sjednice Vlade
Najava 110. sjednice Vlade
Objavljeno: 31.8.2018. 14:35:00 Autor: administrator
U utorak 04. rujna 2018. godine održat će se 110. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U utorak 4. rujna 2018. godine, s početkom u 12.ᴼᴼ sati, održat će se 110. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.


Dnevni red:


1. Izvod iz Zapisnika sa 107., 108. i 109. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Nacrt Zakona o ljekarničkoj djelatnosti
3. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
4. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
5. Prijedlog Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj
6. Prijedlog Odluke o prenamjeni računa za posebne namjene – posebnog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva dobivena iz EU fondova i međunarodnih organizacija u račun za posebne namjene – posebni transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa riznice za uplatu predujma od Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske za projekt PESCAR
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
11. Tekuća pitanja.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.