+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH

Naziv tijela

Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

11. svibnja 2018. godine.

01.

1. Stručni suradnik u Odsjeku za opće i računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

20. 7. 2018. godine – petak

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

3. 7. 2018. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik u Odsjeku za opće i računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

 

 R.b.

Zakonski propisi

1.

 Zakon o izvršavanju proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu („Narodne novine ŽZH“, broj:24/17),

2.

Zakon o Proračunima u Županiji Zapadohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovaćke", broj:3/07 prilog, 3/09 i 22/14),

3.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13),

4.

Zakon o pravima braniteljima FBIH («Službene novine Federacije BiH» , broj 33/04 /26.06.2004., 72/07,9/10,90/17)

5.

Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova  njihovih obitelji
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 09/06, 12/11)

6.

Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99)

7.

Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi («Službene novine Federacije BiH» , broj  25/17)


8.

Zakon o doprinosima (‘’Službene novine Federacije BiH’’ broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16)

9.

Zakon o porezu na dohodak (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13).

     

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.