+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Općina Grude

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

28. veljače 2018. godine.

 

1.– Pomoćnik načelnika za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

13. 4. 2018. godine – petak

Vrijeme polaganja

...... 10,00 sati

Datum objave na web-u

5. 4. 2018. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

       

 

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

 

Pozicija/radno mjesto: Pomoćnik načelnika za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj

 

R.b.

Zakonski propisi

1.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine ŽZH", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

2.

Zakon o inspekcijama Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine ŽZH", broj:4/09)

3.

Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99)

4.

Zakon o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14)

5.

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/03 i 9/09)

6.

Zakon o gospodarskim društvima ("Službene novine“, broj: 82/15)

7.

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine FBiH", broj. 35/09 i 42/11)

8.

Zakon o komunalnom gospodarstvu ŽZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 14/00, 7/03, 8/12 i 9/13 – pročišćeni tekst)

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.