+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 100. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 100. sjednice Vlade
Objavljeno: 29.3.2018. 10:02:00 Autor: administrator
U Širokom Brijegu održana 100. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U srijedu 28. ožujka 2018. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, održana 100. sjednica Vlade Županije Zapadnohecegovačke.
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2018. – 2023. godine i uputila ih u daljnju skupštinsku proceduru.

Na sjednici je usvojeno Izviješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, te Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

Također, Vlada je donijela Odluku o naknadi umjesto plaće za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta i naknadu plaće za vrijeme rada s polovinom punog radnog vremena uposlenima kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj; Odluku o usvajanju Elaborata obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2017. godine; Odluku na davanje suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi; Odluku o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG; Odluku o odobravanju uništenja trajno oduzete imovine i Odluku o davanju suglasnosti na Izviješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu.

Vlada je usvojila Izviješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2017. godini; Izviješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Plan i program rada Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu te Izviješće o radu Javne ustanove Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke – HERAG za 2017. godinu.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju predstavnika u privremenom Odboru za Instrument predpristupne pomoći (IPA II); Rješenje o imenovanju predstavnika u privremenom Odboru za Instrument predpristupne pomoći (IPA II); Rješenje o razrješenju Županijskog odbora za razvitak za provedbe Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke i Rješenje o imenovanju Županijskog odbora za razvitak za provedbe Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.