+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Vlada donijela Odluku kojom poboljšava financijsku situaciju žena – majki koje nisu u radnom odnosu
Vlada donijela Odluku kojom poboljšava financijsku situaciju žena – majki koje nisu u radnom odnosu
Objavljeno: 8.2.2018. 12:45:00 Autor: administrator
U Županiji Zapadnohercegovačkoj od 1. siječnja 2018. godine primjenjuje se Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na svojoj 93. sjednici održanoj 6. veljače 2018. godine u Širokom Brijegu, donijela je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom.


Naime, u Proračunu za 2018. godinu uvećana je pozicija Tekući prijenosi za porodiljne naknade kako bi se omogućila provedba ove Odluke u odnosu na potpore za nezaposlene rodilje, a na poziciji Tekući prijenosi za socijalnu zaštitu osigurano je dovoljno sredstava za povećanje stalne novčane potpore.


Ovom Odlukom ženi - majci koja nije u radnom odnosu pripada novčana potpora u mjesečnom iznosu od 250 KM, umjesto dosadašnjih 100 KM, u trajanju od 6 mjeseci za djecu rođenu nakon 1. siječnja 2018. godine.


Mijenja se i osnovica za izračun stalne socijalne potpore koja sada iznosi 100 KM, umjesto dosadašnjih 80 KM.


Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za žene – majke koje nisu u radnom odnosu iznosi 60 dana od dana poroda, a sve ostale informacije o pravima koja im pripadaju mogu dobiti u centrima za socijalni rad u gradu i općinama kojima pripadaju.


Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.