+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 90. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 90. sjednice Vlade
Objavljeno: 29.12.2017. 14:30:00 Autor: administrator
U Širokom Brijegu održana 90. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U petak 29. prosinca 2017. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 90. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu i procjenu Plana za 2018. i 2019. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu i procjenu Plana za 2019. i 2020. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Rebalansa Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstvenog osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o pristupanju i provedbi procedure Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i branitelja Županijskog Zavoda za pravnu pomoć; Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za odgoj i obrazovanje; Odluku o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za odgoj i obrazovanje te Rješenje o razrješenju branitelja Zavoda za pravnu pomoć Županije Zapadnohercegovačke.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.